BÁN CĂN HỘ QUẬN 7

Căn hộ Happy Residence Premier quận 7. 70m2

70m2
2
2
70 m2 khu phố Hưng Phúc ,Happy Residence Premier quận 7 , Ngọc Mô tả: Đây là căn hộ thuộc nhà chung cư Hưng Phúc Happy Réidence ...

Bán căn hộ Belleza, 3PN, 124m2 - V83615

Bán căn hộ Belleza, 3PN, 124m2 - V83615 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Belleza Apartment - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 2.9 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ An Gia Skyline, 2PN, 72m2 - V55063

Bán căn hộ An Gia Skyline, 2PN, 72m2 - V55063 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại An Gia Skyline - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 55.3m2. V189138

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 55.3m2. V189138 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại River Panorama - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.3 ...

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 64.5m2. V83812

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 64.5m2. V83812 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại River Panorama - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: Thỏa ...

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 64.05m2. V128661

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 64.05m2. V128661 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại River Panorama - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.1 ...

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 113m2. V196333

Bán căn hộ River Panorama, 2PN, 113m2. V196333 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại River Panorama - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: Thỏa ...

Bán căn hộ Happy Valley, 3PN, 115m2 - V98205

Bán căn hộ Happy Valley, 3PN, 115m2 - V98205 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Happy Valley - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.9 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Green Valley, 2PN, 87m2 - V137575

Bán căn hộ Green Valley, 2PN, 87m2 - V137575 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Green Valley - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.5 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ cao ốc Res 3, 2PN, 75m2 - V42568

Bán căn hộ cao ốc Res 3, 2PN, 75m2 - V42568 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Khu căn hộ Res III - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 2.5 ...

Bán căn hộ Docklands Saigon, 2PN, 96m2 - V12139

Bán căn hộ Docklands Saigon, 2PN, 96m2 - V12139 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Docklands Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.8 ...

Bán căn hộ D-Vela, 2PN, 70m2 - V131026

Bán căn hộ D-Vela, 2PN, 70m2 - V131026 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại D-Vela - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 2.4 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Florita, 3PN, 78m2 - V118498

Bán căn hộ Florita, 3PN, 78m2 - V118498 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Căn hộ Florita Đức Khải - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.3 ...

Bán căn hộ Florita, 1PN, 38m2 - V43512

Bán căn hộ Florita, 1PN, 38m2 - V43512 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Căn hộ Florita Đức Khải - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 1.7 ...

Bán căn hộ Golden King, 1PN, 33m2 - V67142

Bán căn hộ Golden King, 1PN, 33m2 - V67142 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Golden King - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 2 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Golden King, 1PN, 52m2 - V141886

Bán căn hộ Golden King, 1PN, 52m2 - V141886 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Golden King - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 2.6 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Happy Valley, 2PN, 100m2 - V52677

Bán căn hộ Happy Valley, 2PN, 100m2 - V52677 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Happy Valley - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.9 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Happy Residence, 2PN, 78m2 - V170724

Bán căn hộ Happy Residence, 2PN, 78m2 - V170724 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Chung cư Hưng Phúc - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.1 ...

Bán căn hộ Happy Residence, 3PN, 97m2 - V78865

Bán căn hộ Happy Residence, 3PN, 97m2 - V78865 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Chung cư Hưng Phúc - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5 ...

Bán căn hộ Happy Residence, 2PN, 78m2 - V189175

Bán căn hộ Happy Residence, 2PN, 78m2 - V189175 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Chung cư Hưng Phúc - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.7 ...

Bán căn hộ Happy Residence, 2PN, 78m2 - V101306

Bán căn hộ Happy Residence, 2PN, 78m2 - V101306 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Chung cư Hưng Phúc - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.8 ...

Bán căn hộ Hưng Phúc Premier, 2PN, 65m2 - V14594

Bán căn hộ Hưng Phúc Premier, 2PN, 65m2 - V14594 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Hưng Phúc Premier - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5.4 ...

Bán căn hộ M-One, 3PN, 98m2 - V198159

Bán căn hộ M-One, 3PN, 98m2 - V198159 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại M-One Nam Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.7 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Midtown, 1PN, 67.87m2 - V133143

Bán căn hộ Midtown, 1PN, 67.87m2 - V133143 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Midtown Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.1 ...

Bán căn hộ Midtown, 2PN, 98.43m2 - V190715

Bán căn hộ Midtown, 2PN, 98.43m2 - V190715 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Midtown Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5.9 ...

Bán căn hộ Midtown, 1PN, 90.78m2 - V33189

Bán căn hộ Midtown, 1PN, 90.78m2 - V33189 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Midtown Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.7 ...

Bán căn hộ Midtown, 2PN, 78.51m2 - V156706

Bán căn hộ Midtown, 2PN, 78.51m2 - V156706 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Midtown Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5.9 ...

Bán căn hộ Riviera Point, 3PN, 148m2 - V54424

Bán căn hộ Riviera Point, 3PN, 148m2 - V54424 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Riviera Point - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 7.9 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Saigon Riverside Complex, 2PN, 69m2 - V19845

Bán căn hộ Saigon Riverside Complex, 2PN, 69m2 - V19845 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Q7 Saigon Riverside - Quận 7 - Hồ Chí ...

Bán căn hộ Scenic Valley, 3PN, 108m2 - V29888

Bán căn hộ Scenic Valley, 3PN, 108m2 - V29888 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Scenic Valley - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5.4 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Scenic Valley 2, 3PN, 97m2 - V13002

Bán căn hộ Scenic Valley 2, 3PN, 97m2 - V13002 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Scenic Valley 2 - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.8 ...

Bán căn hộ Scenic Valley 2, 2PN, 80m2 - V34670

Bán căn hộ Scenic Valley 2, 2PN, 80m2 - V34670 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Scenic Valley 2 - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4 ...

Bán căn hộ Sunrise City, 2PN, 99m2 - V199965

Bán căn hộ Sunrise City, 2PN, 99m2 - V199965 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.7 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise City, 3PN, 126m2 - V151717

Bán căn hộ Sunrise City, 3PN, 126m2 - V151717 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5.8 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise City, 3PN, 123m2 - V86554

Bán căn hộ Sunrise City, 3PN, 123m2 - V86554 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5.2 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise City, 1PN, 56m2 - V80141

Bán căn hộ Sunrise City, 1PN, 56m2 - V80141 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 2.6 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise, 1PN, 33.8m2 - V199769

Bán căn hộ Sunrise, 1PN, 33.8m2 - V199769 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 1.9 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise City, 2PN, 99m2 - V31813

Bán căn hộ Sunrise City, 2PN, 99m2 - V31813 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5.1 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise City, 5PN, 250m2 - V121611

Bán căn hộ Sunrise City, 5PN, 250m2 - V121611 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 11.4 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise City, 2PN, 77m2 - V134100

Bán căn hộ Sunrise City, 2PN, 77m2 - V134100 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.1 Tỷ Diện ...

Bán căn hộ Sunrise City View, 1PN, 61.5m2 - V36020

Bán căn hộ Sunrise City View, 1PN, 61.5m2 - V36020 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunrise City View - Quận 7 - Hồ Chí ...

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 85m2 - V94641

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 85m2 - V94641 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunshine City Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.4 ...

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 75m2 - V16636

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 75m2 - V16636 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunshine City Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.7 ...

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V135071

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V135071 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunshine City Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.9 ...

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V31190

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V31190 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunshine City Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.6 ...

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V140344

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V140344 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunshine City Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.8 ...

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V72112

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 70m2 - V72112 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunshine City Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 3.6 ...

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 85m2 - V22530

Bán căn hộ Sunshine City, 2PN, 85m2 - V22530 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Sunshine City Sài Gòn - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 4.4 ...

Bán căn hộ Urban Hill, 2PN, 76.81m2 - V67159

Bán căn hộ Urban Hill, 2PN, 76.81m2 - V67159 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Urban Hill - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 5 Tỷ Diện ...

Bán gấp căn hộ Scenic Valley, 3PN, 107m2 - V184335

Bán gấp căn hộ Scenic Valley, 3PN, 107m2 - V184335 Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Scenic Valley - Quận 7 - Hồ Chí Minh Giá: 6.1 ...
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline