Trạm y tế các Phường tại Thủ Đức

Danh sách Trạm y tế các Phường quận Thủ Đức – TPHCM

[CPA] Trạm y tế các phường của quận Thủ Đức – TPHCM tên tiếng anh là Thu Duc District Health Stations hay Thu Duc District Medical Stations là cơ sở y tế cấp phường xã cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn các phường của quận Thủ Đức – TPHCM.

Sau đây là Danh sách Trạm y tế các phường của quận Thủ Đức – TPHCM cùng địa chỉ và số điện thoại liên hệ:

1Trạm Y tế Phường Bình Chiểu quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Bình Chiểu quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 43 đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62842229
 • Email: tytphuongbinhchieu@gmail.com
 • Website: http://tytphuongbinhchieu.medinet.gov.vn/

2Trạm Y tế Phường Bình Thọ quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Bình Thọ quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 07 đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.66827699
 • Email: tytbinhtho@gmail.com
 • Website: http://tytphuongbinhtho.medinet.gov.vn/

3Trạm Y tế Phường Linh Trung quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Linh Trung quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 1263 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62840113
 • Email: tramytelinhtrung2014@gmail.com
 • Website: http://tytphuonglinhtrung.medinet.gov.vn/

4Trạm Y tế Phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: 07 Đường 22, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62836499
 • Email: tythiepbinhchanh@gmail.com
 • Website: http://tytphuonghiepbinhchanh.medinet.gov.vn/

5Trạm Y tế Phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: 868 Quốc lộ 13, phường Hiệu Bình Phước, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62836639
 • Email: tythiepbinhphuoc@gmail.com
 • Website: http://tytphuonghiepbinhphuoc.medinet.gov.vn/

6Trạm Y tế Phường Linh Chiểu quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Linh Chiểu quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 34 Đường 22, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62840979
 • Email: tytlinhchieu@gmail.com
 • Website: http://tytphuonglinhchieu.medinet.gov.vn/

7Trạm Y tế Phường Linh Đông quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Linh Đông quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 48 Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62821079
 • Email: tytlinhdong@gmail.com
 • Website: http://tytphuonglinhdong.medinet.gov.vn/

8Trạm Y tế Phường Linh Tây quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Linh Tây quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62839929
 • Email: tramytelinhtay2014@gmail.com
 • Website: http://tytphuonglinhtay.medinet.gov.vn/

9Trạm Y tế Phường Linh Xuân quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Linh Xuân quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: 49 Quốc Lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62829596
 • Email: tytlinhxuan@gmail.com
 • Website: http://tytphuonglinhxuan.medinet.gov.vn/

10Trạm Y tế Phường Tam Bình quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Tam Bình quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 04 Đường 9, phường Tam Bình, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62849528
 • Email: tyttambinh@gmail.com
 • Website: http://tytphuongtambinh.medinet.gov.vn/

11Trạm Y tế Phường Tam Phú quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Tam Phú quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 104 Đường 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62838038
 • Email: tyttamphu@gmail.com
 • Website: http://tytphuongtamphu.medinet.gov.vn/

12Trạm Y tế Phường Trường Thọ quận Thủ Đức – TPHCM

 • Trạm Y tế Phường Trường Thọ quận Thủ Đức – TPHCM
 • Địa chỉ: Số 71A Đường 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 028.62824339
 • Email: tyttruongtho@gmail.com
 • Website: http://tytphuongtruongtho.medinet.gov.vn/
Trạm y tế cấp xã (xã, phường, thị trấn) là gì?
 • Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã) có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.
 • Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.
 • Xem thêm: Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hy vọng bạn có thể tìm nhanh được Trạm y tế gần đây nhất tại các phường trong khu vực quận Thủ Đức – TPHCM bạn ở để chăm sóc sức khỏe cơ bản của mình!

Tìm kiếm theo từ khóa

Ở ĐÂY KHÔNG CHO ĐĂNG TIN ẢO
 
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Tuân BĐS